مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پشيماني از گناه چه اثري دارد؟ يا اينكه پشيماني يكي از عوامل بزرگ نگراني است، چرا اسلام آن را واجب كرده است؟
پشيماني از گناه نه تنها باعث نگراني و اضطراب نمي شود، بلكه باعث مي شود نگراني و اضطرابي كه در اثر ارتكاب گناه به وجود آمده است، جبران شود; زيرا گناه، انحراف از طبيعت و فطرت است و باعث ناراحتي وجدان مي شود. خداوند نيز توبه و پشيماني از گناه را باعث آمرزش قرار داده است; بنابراين توبه كار با پشيماني باعث آمرزش گناه و جبران خسارت انحراف خويش مي شود.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ25ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.