مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

گناهان زبان، كدام است؟
برخي عالمان آفات زبان را در بيش از سي مورد شماره كرده اند. به 30 مورد از آنها اشاره مي كنيم:
. گفتار دروغ. قسم دروغ . وعده دروغ . غيبت . سخن چيني . دورويي زبان . اشاعه فحشا. نسبت زنا دادن بدون دليل . فحش . دشنام دادن به مؤمن . مزاح(غير از مواردي كه فساد ندارد و به عنواني مانند خوشحال كردن مؤمنان صورت مي گيرد). غنا . مسخره كردن .ارجاف(منتشر كردن اخبار ترس آور را ميان مسلمانان). سخن گفتن بدون علم . مراء(جدال) .سخن بيجا و بسيار گفتن . ستايش و نكوهش بي مورد . تملّق . لعن مؤمن . خودستايي .بي باكانه هر سخني(راست يا دروغ) را نقل كردن . اظهار كردن عيب ديگران . افشا كردن اسرار ديگران . هجو مؤمن . تشبيب(بيان كردن زيبايي هاي زن نامحرم با شعر) . سخني نقل كه در مجالس به عنوان امانت گفته شده است . پرسش از روي تعنّت و نه براي فهميدن . پرسش از چيزي كه فايده ديني و دنيوي ندارد . طعن زدن.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ11ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.