مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فكر گناه كه دست خودمان نيست و ناگهان به ذهن خطور ميكند آيا گناه دارد؟

فكر گناه كه بياختيار به ذهن انسان خطور ميكند; گناه نيست. ولي چون اولين پله خطرناك براي آلوده شدن به گناه، فكر گناه است; لذا انساني كه در مسير الهي حركت ميكند بايد مراقب افكارش نيز باشد و ذهنش را از مسائلي كه وي را به گناه ميكشاند پاك كند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.