مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا اگر دختر قبل از 9 سالگي و پسر قبل از 15 سالگي گناهي انجام دهد گناهي براي او نيست؟

بچه قبل از بلوغ تكليف ندارد و گناهي براي او ثبت نمي شود، ولي اين بدان معنا نيست كه مي توان آنان را آزاد گذاشت تا هر كاري خواستند بكنند، بلكه بايد تحت تربيت و كنترل پدر و مادر و بزرگتر ها باشند تا دچار زشتي ها و بد آموزي ها نشوند. در روايات تعليم و تربيت فرزند را از وظايف پدر و مادر دانسته است.[4]

پيامبر(ص) فرمود: فرزندان خود را در هفت سالگي به نماز سفارش كنيد و آنان را جدا جدا بخوابانيد.[5]

[4] وسائل الشيعه، ج 15، ص 197.

[5] محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان 4212.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.