مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24641 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در حديث داريم كه گناه غيبت و تهمت و... از زنا بيشتر است چرا اين گناهان به اندازه زنا در عرف مردم مذموم نيستند؟
مقدار پستي گناه و بيشتر بودن گناهي از گناه ديگر ملاكش به دست ما نيست تا تشخيص آن را بدهيم ، همين اندازه مي فهميم كه در چيزي مفسده اي بوده است كه حرام شده و اگر گناهي نسبت به گناه ديگر پست تر و حرامتر باشد مي فهميم كه مفسده اي بيشتر داشته ، حال اگر خداوند تبارك و تعالي علت حرمت را برايمان در زبان پيامبران يا اوصياء آنان عليهم السلام بيان كرده باشند مسأله از اين جهت نيز روشن مي شود ، و اگر بيان نشده باشد ما اعتقاد به آنچه فرموده اند داريم . و اينكه گفتيد : « پس چرا غيبت ، تهمت و ... به اندازه زنا مذموم نيستند » بايد گفت مراد شما از مذموم بودن آيا به ديد شرع است كه خود مي گويد گناه اينها بيشتر است يعني مذمت شرعي آن بيشتر مي باشد . و اگر مرادتان اين است كه در نزد ما آن قدر مذمت ندارد ، گوئيم اين از نقص ماست و از شكسته شدن قبح اين گناهان بزرگ است . پس مشكل در ماست اگر مذموميت را آنچنان كه هست ببينيم و اين ربطي به جعل شارع مقدس ندارد . از خداوند مي خواهيم كه زشتي گناهي از گناهانش در نزد ما شكسته نشود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.