مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24642 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

لعنت فرستادن به خلفا به دليل غصب حق حضرت علي ( ع ) چه حكمي دارد؟
لعن به خاطر سرپيچي از فرمان خدا و فرمان رسول خدا است . زيرا تمرد، ايذا خدا ورسولش مي باشد و كساني كه خدا و رسولش را اذيت كنند در دنيا و آخرت مورد لعن هستند .( ( ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعدلهم عذابا مهينا؛ آنها كه خدا و پيامبرش را ايذا مي كنند خداوند آنها رااز رحمت خود در دنيا و آخرت دور مي سازد و براي آنان عذاب خواركننده اي آماده كرده است ، ( احزاب ، آيه 57 ) . اما ايذا پيامبر اسلام ( ص ) مفهوم وسيعي دارد و هرگونه كاري كه او را آزار دهد شامل مي شود .اعم از فكر و الحاد ومخالفت دستورات خداوند و نسبت هاي ناروا و تهمت و ايجاد مزاحمت به پيامبر، حتي از رواياتي كه شيعه و سني قبول دارند نقل كرده اند، استفاده مي شود كه آزار خاندان پيامبر مخصوصا علي و فاطمه(ع) نيز آزار خدا و رسولش مي باشد .با توجه به موقعيت و شخصيت حقوقي علي ( ع ) در قرآن و در نزدپيامبر، غصب حق آن حضرت ايذا خدا و رسولش مي باشد .پيامبر فرموده است ( ( فاطمه بضعه مني فمن اغضبها اغضبني ؛ فاطمه پاره تن من است ، هر كس او را به خشم درآورد مرا به خشم درآورده است ) ) ، ( صحيح بخاري ، جز 5، ص 26 ) . ( ( ان فاطمه بضعه مني يوذيني ما آذاها؛ فاطمه پاره تن من است هر كه او را آزار دهدمرا مي آزارد ) ) ، ( صحيح مسلم ، ج 4، ص 1903، باب فضايل فاطمه ) و آنها فاطمه پيامبر را اذيت كردند .و موارد مختلف ديگر كه در كتب تاريخ آمده است پيامبر اسلام ( ص ) را اذيت مي كردند چه در حال حيات و چه بعد از رحلت . ازطرف ديگر، آنچه را كه خدمات نامبردگان خوانده ايد جاي بحث جدي دارد و دربرابر بدعت هاي ناروا در دين چيزي به حساب نمي آيد .براي آگاهي بيشتررجوع كنيد به : اجتهاد در مقابل نص ، علامه سيد شرف الدين موسوي ، علي دواني . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.