مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24643 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما كه به خداوند اعتقاد داريم، چگونه گاهي دچار لغزش و اشتباه مي شويم؟
جز افرادي معدود كه خدا آنان را از اشتباه و لغزش مصونيّت بخشيده است(معصوم)، انسان هاي ديگر دستخوش اشتباه مي شوند. براي كمتر دچار شدن به اشتباه بايد كارها را براساس تفكّر صحيح انجام دهيم و تصميم بگيريم خود را از گناه برحذر داريم و از خدا بخواهيم كه ما را در اين كار پيروز كند.
به هر صورت، زمينه گناه و اشتباه به خاطر محدوديت ما و در نتيجه جهل و غفلت و حضور غرايز و تمايلات و عدم تربيت براي كنترل است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2264ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.