مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24644 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

منظور از لقاء خداوند چيست؟
چنانچه منظور از ملاقات خداوند و ديدن وي با چشم ظاهر باشد اين ملاقات بطور مسلم در اين جهان وجهان ديگر محال است زيرا خداوند جسم و داراي شكل و رنگ نيست ذات اقدس وي از محدوديت و صفات نقص مبري و منزه است بنابراين هر گونه ملاقات كه - لازمه اش جسم بودن خداوند و اسناد صفات نقص بآن ذات مقدس باشد به او نسبت داده نمي شود و اينكه در آيات قرآن و احاديث سخن از ملاقات خدا آمده قطعاً منظور اينگونه ملاقات و ديدن با چشم سر نيست و ممكن است منظور از اين لقاء و ملاقات لقاء رحمت يا نعمت خدا باشد يا مرتبه ئي از قرب به آن ذات مقدس باشد كه براي انسان هاي ويژه و اولياء خدا در آن جهان ميسر خواهد بود كه اين قرب جسمي نيست و در اين لقاء رويت با چشم ظاهري مطرح نمي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ184ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.