مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24645 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

لقاء الله چگونه است؟
لقاءالله، به معني رسيدن به خداست، ترديدي نيست كه دين خدا و رؤيت وي با چشم سر براي انسان، چه در دنيا و چه در آخرت، محال است ولي از قرآن مجيد و احاديث(1) بسياري استفاده مي شود كه خدا را مي توان با چشم دل ديد و اين مقام متعالي براي همگان دست يافتني نيست و تنها افراد ويژه اي از اولياي خدا و برگزيدگان به اين موهبت مي رسند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره انعام آيه 31. سوره كهف آيه 110. سوره عنكبوت آيه 5. ميزان الحكمة، ج 8، ص 527-526 .

ـ11ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.