مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

تفاوت مستي حاصل از مسكرات و مستي حاصل از بيخبري و مطامع دنيا چيست؟
اثر شراب بر انسان از بين بردن عقل و هوش است، كه يك اثر فيزيكي است و همين تغيير جسمي و بيولوژيك زمينه ساز تحوّل رواني مي گردد.
امّا مستي اي كه در اثر جواني يا گرايش به دنيا ايجاد مي شود، حاصل محدود شدن ديدگاه آدمي به امور مادّي و گرايشهاي پست است. توجّه به محدودها آدمي را محدود مي كند. نتيجه اين محدوديّت غفلت است و غفلت نيز همان حالتي را در انسان به وجود مي آورد كه مستي و مدهوشي.
او ديگر عقل خود را از كف داده و صلاح دير پاي خود را تشخيص نمي دهد و به نقد طلبي و لذّتهاي حسّي مشغول مي شود. در حديث زيبايي آمده است: «مستي چهار گونه است: مستي جواني; مستي شراب; مستي خواب; مستي قدرت»(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمه، ج 3، ص 1322، چاپ جديد.

ـ2008ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.