مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24676 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مسلمان متعهد چه خصوصيّاتي دارد؟
مسلمان متعهد، كسي است كه اوّلا اصول اعتقادات خويش را بر مبناي استدلال و تعقّل استوار سازد و به وظايف شرعي و ديني خويش در تمام ابعاد زندگي عمل كند. مثلا از جهت اخلاق به تهذيب و تزكيه اخلاق خويش قيام نمايد و در بعُد خانوادگي با افراد خانواده خويش خوش رفتار بوده، با عدالت و مهرباني با آنان رفتار كند. و وظايفي را كه در جامعه به عهده دارد، به خوبي انجام دهد و در بُعد سياسي نيز به تكاليف خويش قيام نمايد و به وظايف عبوديّت و بندگي و احكام عباديِ اسلام نيز كاملا توجّه نمايد و مختصر اينكه به تمام دستورات اسلام عمل كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1170ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.