مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اهميت مسواك زدن در اسلام چيست ؟
مسواك كردن در اسلام ازمستحباتي است كه خيلي مورد تاكيد واقع شده و روايات زيادي در ثواب وفوايد آن وارد شده و حتي در حديثي از رسولخدا ( ص ) نقل شده كه اگر مسواك كردن براي امت من شاق و مشكل نبود آن را واجب مي كردم و مخصوصا قبل ازوضو و نماز خيلي تاكيد شده و يك ركعت نمازي كه با مسواك زدن خوانده شود چند برابر نمازي كه بدون مسواك زدن باشد ثواب دارد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.