مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24679 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مشاجره اي كه طرف مقابل به فحش متوسل مي شود، چه تكليفي داريم؟
اگر كسي به انسان فحش و ناسزا داد، سزاوار است كه انسان از او بگذرد و او را مورد عفو قرار دهد، البته اين امر كليت ندارد و در موارد مختلف، وظيفه انسان متفاوت است، در بعضي مواقع عفو، مفسده بيشتري دارد. در قرآن مي خوانيم:«ادا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً;(1) بندگان خوب خداوند كساني هستند كه وقتي جاهلان آنها را مخاطب قرار مي دهند، گفتارشان سلام است». در حقيقت توسّل به فحش حركتي جاهلانه است و گذشت نمودن اين آتش را خاموش مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره فرقان آيه، 63.

ـ1995ـ
             اخـلاق و تربيت
             رذائل اخلاقي                            سـوء ظـن                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.