مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كيفيّت مصافحه و معانقه چيست و چه فضيلتي دارد؟
مصافحه و معانقه از اموري است كه محبت را بيشتر مي كند و سبب انس مي شود و از اين رو امري مستحب و پسنديده است. مصافحه، دست دادن و معانقه، در آغوش گرفتن برادر مؤمن مي باشد. در حديث آمده است كه معانقه در تحفيف گناهان بسيار موثر است. اصولا قرار دادن چنين آدابي در معاشرتهاي اجتماعي از نشانه هاي جامعيت اسلام در سازندگي روابط انساني است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2323ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.