مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

اگر مقابله با كسي كه متعرض حقوق انسان مي شود، باعث گستاخي بيشتر گردد سكوت كردن بهتر نيست؟
مقابله با ظلم نيز داراي قانونمندي است. پس در جايي كه از تجاوز او مي كاهد، بايد با اهرم هاي خاص ايستادگي كرد; ولي در صورتي كه در اثر مقابله ستمگري او بيشتر مي شود و بر ظلم خويش مي افزايد، بهتر است صبر و بر خداي بزرگ توكل نمود. البته اين شكيبايي نيز در جايي است كه هيچ راه مقابله اي وجود نداشته باشد. به هر حال بايد موقعيت را در نظر گرفت; گاهي گذشت و سكوت به اصلاح نزديكتر است، مگر آنكه از موارد غير قابل عفو باشد. چنانكه امام حسين((عليه السلام)) ديگر صبر و تحمل را جايز نديد در حديث آمده است :« بترسيد از ظلم به كسي كه جز خداوند يار و ياوري ندارد». يعني در اين موارد خود خداوند، به حمايت از مظلوم مي پردازد.ـ2100ـ
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2101ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.