مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24709 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

از نظر اخلاقي مقابله به مثل در برخوردها چگونه است؟
انسان همواره بايد بر خويشتن مسلط باشد، تا بتواند در برابر ديگران موضع گيري صحيحي داشته باشد; مثلا اگر انسان در خانواده مورد بي مهري قرار گرفت نبايد او هم مانند آنان عمل كند; بلكه روش صحيح اين است كه در مقابل به آنان مهر و محبت و نيكي داشته باشد. اين روش علاوه بر اينكه خود، روش مطلوب و پسنديده اي است، باعث مي شود كه طرف مقابل در عملكرد خود تجديد نظر كرده، موضع خود را اصلاح نمايد. در قرآن كريم نويد داده شده كه پيوندها برقرار و روابط اصلاح گردد.«ادفع بالتي هي احسن ; (1) بدي را با نيكي دفع كن». ناگاه خواهي ديد كسي كه ميان تو و او دشمني است/ دوستي صميمي و گرم گردد».
البته توجه به شرايط و موقعيت ها امري لازم است و موارد ذكر شده با طرز برخورد با
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره فصلت/ آيه 34.

ـ1925ـ
دشمنان اسلام و نواميس مسلمانان تفاوت دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1926ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.