مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24716 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

براي نيل به مقامات معنوي بايد وسايل مادّي مهيّا باشند; بر اين اساس تكليف اشخاص ضعيف چيست؟
تكامل معنوي در پرتو بندگي خدا به دست مي آيد. هر كسي براي كسب رضاي خدا كارهاي نيك انجام دهد، از پاداش برخوردار خواهد بود. كساني كه از وسايل مادّي برخوردارند و از آنها در راه معنويّت استفاده مي كنند، پاداش مي گيرند. همچنين آنان كه وسايل مادّي در اختيار ندارند مي توانند از راه هاي ديگر وظيفه خود را انجام دهند، في المثل فقيراني كه فقرشان در اثر تجاوز زورمندان است اگر براي خدا و براي گفتن حق خود با زورمندان مباره كنند، اجرشان محفوظ است و اگر فقرشان در اثر عوامل طبيعي باشد و از تجاوز به حقوق ديگران پرهيز كنند و صبر پيشه كنند، پاداشي نيك نزد خدا خواهند داشت; به علاوه، داشتن وسايل مادّي معمولا ممكن است موجب سرگرمي شود و انسان را از ياد خدا باز دارد و كساني كه از وسايل مادّي بي بهره اند، از اين آفت دورند و اين خود موفقيّتي است. خلاصه اين كه اين جهان - به تعبيري كه در روايات آمده - ميدان مسابقه است و هر كسي مي تواند در اين ميدان از امكانات خويش براي رسيدن به كمالات معنوي استفاده كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ521ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.