مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

رابطه بين مقوله توليد وشكر جيست؟
اگر منظورتان از رابطه مقوله توليد وشكر اينست كه چرا بااينكه توليد برعهده ماست بايد شاكر وسپاسگزار خداوند باشيم بايد گفت: دوست عزيز اگر كمي بادقت اطرافمان نگاه كنيم مي بينيم كه ما به تنهايي قادر به توليد نيستيم بلكه اگر كمك خداوند نباشد ما توانايي انجام هيچ كاري را نداريم وبخاطر همين مسأله است كه خداوند در قرآن كريم به انسانها مي گويد:
افرأيتم ما تحرثون (1) آيانديديد دانه اي راكه درزمين كاشتيد؟ أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون (2) آيا شما آن دانه رااز دل زمين بيرون آورديد ياما؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً فضللتم تفكهون (3) اگر ما بخواهيم كشت وزرع شما را خشك وتباه مي سازيم تا باحسرت وندامت به سخنان بيهوده پردازيد. انّا لمغرمون (4) (وگوئيد )ما سخت در زيان افتاديم بل نحن محرمون (5) بلكه از روزي خود به كلي محروم گرديديم . أفرايتم الماء الذي تشربون (6) آيا آبي را كه مي نوشيد متوجهيد؟ ءأنتم انزلتومه من المزن ام نحن المنزلون (7) آيا شما آن آب را از ابر فروريختيد ياما نازل كرديم؟ لونشاء لجعناه اجاجاً فلولاتشكرون (8) اگر مي خواستيم آن آب را بجاي آنكه خوش وگوارا كرده ايم شور و(تلخ) مي گردانيديم آيا شكرگزاري نمي كنيد؟ افرأيتم النّار التي تورون (9) آيا آتشي كه روشن مي كنيد مي نگريد ؟ ءانتم أنشاتم شجرتها ام نحن المنشئون (10) آيا شما درختانرا آفريديد يا ما آفريديم ؟ نحن جعلناها تذكره ومتاعاً للمقوين(11) ما آن آتش را خلق كرديم ومايه پند مسافران كوه وبيابان گردانيديم.
علاوه بر اين نعمتها دستگاه هدايت در وجود انسان نهاده شده است به او عقل وعلم فكر داده شده ، وحي ونبوت به كمك او آمده وبرايش وظيفه وتكليف مقرر كرده وبدست زندگي تحصيل روزي حلال كه باعث رسيدن به خوشبختي و آسايش است را به او آموخته ، بنابراين وظيفه ماست كه ببينيم بهترين وسالمترين راه براي رسيدن به روزي چيست و قواي خود رادر آن راه به كار اندازيم وبه خداوند كه خالق اين راه است توكل كنيم.
توكل تضمين الهي است براي كسيكه هميشه حامي وپشتيبان حق است مثالي عرض مي كنم : شما مي رويد به مغازه اي و وسيله اي خريداري نمي كنيد وصاحب مغازه مرغوبيت آن متاع را تضمين مي كند وبه شما اطمينان مي دهد كه كالاي خوبي را انتخاب كرده ايد وشما هم به گفته او اعتماد مي كنيد يعني مطمئن مي شويد كه كالاي مورد نظر همان اندازه باكيفيت است كه او گفته است . راه حق چيزي است كه انبياء از طرف خدا آنانرا شناسانده واز طرف خدا آنرا تعيين كرده اند كه هركه اين راه را برود وبه نتيجه مي رسد وخداوند اين عالم را طوري ساخته كه همواره از كسانيكه حق وحقيقت را حمايت كنند حمايت مي كند. (12)
دوست عزيز : همانطور كه ملاحظه سعادت ورشد در زندگي همه مرهون لطف خداوند بزرگ ومهربان است . پس ما عليرغم تلاش وكوششي كه در راه كسب روزي مي كنيم بايد شكرگزار خداوند مهربان باشيم.

منابع ومآخذ
11- 1- قرآن كريم ، مباركه واقعه ، آيات 63-73
2- بيست گفتار ، استاد مرتضي مطهري ، ص136-137 (باحذف)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.