مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد مكروهات توضيح دهيد.

مكروه به معناي ناپسند و ناخوش است. اگر از ريشه لغوي كُره باشد، به معناي كراهتي است كه از درون و نفس آدمي باشد. اگر از ريشه لغوي كَره باشد، به معناي ناپسندي است كه از بيرون تحميل ميشود.(1)

در اصطلاح شرع، فعلي كه ترك آن بهتر باشد، مكروه محسوب ميشود؛ يعني چيزي كه ناپسند است، اما به حد حرمت نميرسد.

انساني كه در طريق ايمان و تقوا گام برميدارد، بايد علاوه بر انجام واجبات، سعي در انجام مستحبات بنمايد. از طرف ديگر به تدريج از مكروهات اجتناب نمايد، چون اصرار بر انجام مكروهات، زمينه ساز ارتكاب محرمات ميباشد.

از اين رو انسانهاي وارسته و متقي، كه در مسير خودسازي، به مراحل بالايي ميخواهند برسند، مراقب رفتار خود هستند. اينان سعي ميكنند مستحبات را انجام دهند و از مكروهات اجتناب كنند، تا ترك محرّمات براي آنها آسانتر شود.

اصطلاح مكروه در عبادات به اين معنا است كه از ثواب كمتري برخوردار است، مثلاً كراهت دارد كه صداي مأموم به گوش امام برسد. در اين جا معنايش آن است كه ثواب اين ذكر و نماز كمتر ميشود.

در اسلام برخي از خوردنيها، پوشيدنيها، خريد و فروشها، معاملات و برخي كارها مكروه است. ذكر تمامي آنها براي ما مقدور نيست. اگر خواستيد ميتوانيد به مفاتيحالجنان مراجعه كنيد.

سؤالات خود را به نشاني قم ص پ 197 واحد پاسخ به سؤالات ارسال كنيد تا سريعتر جواب دريافت نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.