مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24729 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منتظران واقعي امام زمان چه كساني هستند
كساني كه به وظايف خود عمل ميكنند. در زمان غيبت وظايف

گوناگوني براي شيعه ذكر شده است، از جمله:

1ؤ تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر و بهتر امام زمان (عج)،

2ؤ تكاپو و كوشش در جهت زمينهسازي ظهور آن حضرت، اين مهم از

راههاي زير ميسر است:

الف) خودسازي و ديگر سازي.

ب ) شناخت و شناساندن امام زمان(عج)، اهداف والاي آن حضرت، نقش بزرگ

تاريخي و ارمغان الهي ايشان به جهان بشريت.

ج ) شناخت و معرفي هر چه بهتر اسلام به جهانيان.

3ؤ تلاش و جهاد در جهت دفاع از اسلام و حفظ كيان اسلامي،

4ؤ پيروي از نائبان امام عصر(عج) يعني عالمان و فقيهان عادل و شايسته،

5ؤ دعا براي فرج آن حضرت،

6ؤ دعا و صدقه دادن براي سلامتي آن حضرت،

7ؤ اهداي ثواب اعمال نيك مانند تلاوت قرآن و... براي آن حضرت نيز

مستحب و ستوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.