مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24735 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ما معني الحديث القائل: «المؤمن ينظر بنور اللّه»؟ وكيف ينظر بنور اللّه؟
بسمه تعالي; المقصود به أن اللّه يفتح أمامه أبواب الرحمة ويسدده في سيره كما هو مضمون قوله تعالي: (ومن يؤمن باللّه يهد قلبه واللّه بكل شيء عليم)، واللّه العالم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.