مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24736 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در آيـه 8 سـوره احزاب مي خوانيم : ليسئل الصادقين عن صدقهم هدف اين است كه خداوند از صـدق راسـتـگـويان پرسش مي كند منظور از صادقين چه كساني هستند و اين سوال چه سوالي است ؟
مـنـظـور مـومناني است كه صدق ادعاي خود را در عمل اثبات كرده اند و به تعبير ديگراز ميدان آزمايش و امتحان الهي سرفراز به درآمده اند و منظور از سوال كردن ازصدق صادقين اين است كه آيا در اعمال خود اخلاص دارند و صدق ادعاي خويش را به ثبوت مي رسانند يا نه ؟ در انفاق , در جهاد , در شكيبائي در برابر مشكلات ومخصوصا سختيهاي ميدان جنگ .

تفسير نمونه ج 17 ص 213
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.