مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24737 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صفات و ويژگي هاي مومنان را توضيح دهيد.
ويژگي مومنان ويژگي مومنان را مي توان در دو ساحت فردي و اجتماعي ذيل شمارش كرد : 1-فردي : 1-1- توكل بر خدا ( انفال / 2 ) 2-1- هنگام ياد خدا قلبشان ترسان ولرزان ( انفال / 2، توبه / 51 ) 3-1- محافظت بر ادا فرايض خصوصا نماز ( مومنون / 9 ) 4-1- عفت و پاكدامني ( مومنون / 5 ) 5-1- خشوع در نماز ( مومنون / 2 ) 6-1- رويگرداني از امور لغو و بيهوده ( مومنون / 3 ) 7-1-افزايش ايمان هنگام شنيدن آيات الهي ( انفال / 2 ) 2- اجتماعي 1-2- امر به معروف و نهي از منكر ( توبه / 71، آل عمران / 114 ) 2-2- تامين حوايج مادي ديگران ( توبه / 71، انفال / 3 ) 3-2- تعاون و همياري با برادران ايماني ( توبه / 71 ) 4-2- تواضع با مردم ( فرقان / 63 ) 5-2- پيشي گرفتن در انجام امور خير ( مومنون / 59 ) 6-2- عدم طرح دوستي با كافران ( مجادله / 22 ) 7-2- كوشش در امانتداري ( مومنون / 8 ) 8-2- وفاي به تعهدها و قراردادها ( مومنون / 8 ) 9-2- اطاعت از رسول خدا ( ص ) ( انفال / 1 ) امام صادق ( ع ) دريك روايت 8 ويژگي براي مومن ذكر فرموده اند : 1- به هنگام شدايد وسختي ها سنگين و آرام ، 2- در برابر گرفتاريها و آزمونهاي ناخوش آيند دنيابردبار، 3- به هنگام وسعت روزي و آسايش سپاسگذار و شاكر، 4- به همان اندازه از روزي كه خداوند متعال به او ارزاني داشته قانع و راضي ، 5- به دشمنان ستم و تجاوز ننمايد، 6- بارش را به دوش دوستان نيفكند و يا آنكه به خاطر عوالم دوستي بار گناه آنان را به دوش نكشد، 7- بدنش در طاعت ازخداوند و خدمت به خلق ، در رنج و سختي است ، 8- مردم از ناحيه او درآسايش و آرامش خاطرند، در پايان فرمود : علم يار و همدم مومن ، حلم وبردباري وزير، راهبر و مشاور او، عقل و خرد فرمانرواي اعمال او. رفق ومدارا برادر و بازوي او و احسان و نيكوكاري پدر دلسوز و مهربان اوست . ( سفينه البحار، ج 1، ص 37 ) به هر روي مومن حقيقي عالمي بي منتهاست. الحذر اي مومنان كآن در شماست == در شما بس عالم بي منتهاست == جمله هفتاد و دو ملت در تو است == وه كه روزي آن بر آرد از تودست == ( مثنوي / 1 / 3287 - 3288 ) براي آشنايي بيشتر با صفات وويژگي هاي عملي مومنان خطبه همام در نهج البلاغه را مطالعه فرماييد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.