مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در روايات آمده است اهل قبور را با ( السلام علي اهل لا اله الا الله ) خطاب كنيد آيا اين خطاب شامل غيرمسلمانان هم مي شود؟
اين يكي ازرواياتي است كه در كيفيت زيارت قبول مومنين وارد شده است . روايات ديگري نيز در اين باب آمده است و منظور از ( ( اهل لا اله الا الله ) ) كساني مي باشند كه مسلمان بوده و با اين اعتقاد در قبرهايشان آرميده اند و اين ازمعناي زيارت هم به دست مي آيد، ولي كساني كه اهل اسلام نبودند موضوعااز زيارت خارج هستند چون آنها مورد مخاطب در زيارت نيستند تا اشكال وارد شود .براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- مفاتيحالجنان ، حاج شيخ عباس قمي ،قسمت قبور زيارت مومنين 2- كامل الزيارات ، ابن قولويه قمي ، ترجمه ، سيدمحمد جواد ذهني تهران ، باب 105، ص 958;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.