مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24740 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نوري كه در وجود مؤمن است چه نوري است؟
نور قلب مؤمن، نور ايمان و اخلاص و تقّرب به خداست. هر قدر مرتبه تقرّب به خدا بيشتر شود، بر اين نور افزوده مي شود. اين نور، همان نوري است كه در قيامت ظهور فعلي پيدا مي كند. قرآن مي فرمايد: «يَوُمَ تَرَي ألمُؤمِنينَ وَألمُؤمِناتِ يُسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْديهِمُ وَبِأَيمانِهِمْ(1); آن روز مردان و زنان با ايمان را مي نگري كه نورشان پيش رو و در سمت راستشان به سرعت حركت مي كند».

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره حديد، آيه 12.

ـ19ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.