مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24741 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مؤمن گناهكار در عالم برزخ عقاب خواهد شد؟
حتّي مؤمناني كه كار ناشايست و گناه كبيره مرتكب شده باشند، اگر توبه نكرده باشند، مستحقّ كيفر خواهند بود. اينان اگر مشمول عفو الهي قرار نگيرند، در عالم برزخ كيفر خواهند ديد. بايد توجّه داشت كه ثواب و عقاب در عالم برزخ مربوط به روح است كه به قالب مثالي تعلّق مي گيرد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ26ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.