مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24768 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه عواملي موجب عدم اعتماد به نفس مي شوند و راه تقويت اعتماد به نفس چيست ؟
اعتماد به نفس دوركن دارد : 1- شناخت استعدادها و توانايي هاي خود2- باور به اين توانايي ها در مرحله اول بايد فرد به خود شناسي بپردازد و ابعاد وجودخويش را به خوبي ارزيابي كند .خداوند به هر كس استعداد خاصي داده است . سيد بن طاووس بر اين عقيده بود كه هر انسان در زمينه اي نابغه است. هر فرد بايد استعداد ويژه خود را بشناسد و آن را به كار بندد .پس از شناخت توانايي ها، طبعا فرد به آنها باور پيدا مي كند .مرحله بعدي براي كسب اعتمادبه نفس ، استفاده از اين توانايي ها در حل مشكلات و پيشبرد امور است . دراين جا قوت نفس لازم است . روان شناسان اين امر را بعد انگيزشي فردمي نامند .اموري در تقويت انگيزه فرد موثر است : الف ) ورزش هاي پرتحرك . در تحقيقات روان شناسي به دست آمده است كه افراد پرتحرك - كه به طور پيوسته اقدام به ورزش هاي بدني مي كنند - موفقيت بيشتري دربرخورد با مشكلات دارند .ب ) اگر كار سنگيني را به عهده گرفته و تمام سعي خود را در جهت انجام آن به كار گيرد، قوت نفس بيشتري پيدا مي كند.ج ) به دست آوردن تكيه گاهي براي روح كه قدرتي مافوق همه نيروهاي مادي داشته باشد .چنين پناهگاهي خداوند متعال است كه قدرت مطلقه حاكم بر هستي است . توكل بر خداوند قدرتي به انسان مي دهد كه در مقابل قوي ترين افراد مي ايستد و در سخت ترين شرايط، به حل مشكلات مي پردازد .مطالعه كتاب هاي زير در زمينه هاي فوق سودمند خواهد بود : 1-قدرت تفكرژوزف مورفي ترجمه هوشيار رزم آرا 2- قدرت اراده محمدحسين سروري 3- غلبه بر ترس و خستگي ادوارد اسپنسرث 4- خجالت وكمرويي ( جزوه ضميمه ) موفق باشيد ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.