مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا هميشه در نماز شك و اشتباه مي كنم؟

شك و اشتباه در نماز با رعايت نكاتي برطرف ميشود: 1- كنترل قوة خيال: قبل از شروع نماز در طول روز با تمرين كردن، تمركز فكر پيدا كنيد و از خود مواظبت نماييد و در موقع نماز خواندن تصميم بگيريد كه قوة خيال را كنترل كنيد. حضرت امام خميني ميفرمايد: طريقة عمده رام نمودن خيال، عمل نمودن به خلاف است و آن چنان است كه انسان در وقت نماز خود را مهيا كند كه حفظ خيال در نماز كند و آن را حبس در عمل نمايد. و اين در اول امر، كاري صعب (مشكل) به نظر مي آيد، ولي پس از مدتي عمل و دقت و علاج، حتماً رام ميشود.1[1]

در جاي ديگر ميفرمايد: شما نبايد متوقع باشيد كه در اول امر بتوانيد در تمام نماز حفظ طاير خيال كنيد ممكن است در ابتداي امر در يك دهم نماز يا كمتر از آن حبس خيال شده حضور قلب حاصل كند و كم كم انسان اگر در فكر باشد و خود را محتاج به آن ببيند نتيجه بيشتر حاصل كند.2[2]

2- انتخاب مكان خلوت: امور خارجي مانند عكس، تلويزيون و سر و صدا و غيره زمينة حواس پرتي را فراهم ميكند از اين رو لازم است نمازگزار مكاني را انتخاب كند كه هيچ چيز او را به خود جلب نكند.

3- پرهيز از تندخواني: از موجبات حواس پرتي، تندخواني و شتاب زدگي در انجام نماز است. با طمأنينه و آرامش نماز خواندن، مي توان با وسواس و شك مبارزه كرد.

4- فهميدن معاني نماز: گاهي حواس پرتي به خاطر آن است كه معاني نماز براي ما روشن نيست كسي كه بداند به خدا چه ميگويد از نمازش لذت خواهد برد و به چيز ديگر فكرش را متوجه نخواهد ساخت.

5- آمادگي براي نماز: براي انجام امر مهمي مانند نماز، آمادگي لازم است مثل وضو را با دقت انجام دادن، رعايت نظافت، گفتن اذان و اقامه، پوشيدن لباس مناسب، استعمال بوي خوش و آمادگي روحي و جسمي داشتن.

كسي كه بدون آمادگي وضو گرفته و وارد نماز ميشود نمي تواند در نماز حضور قلب داشته باشد.

6- از خدا كمك خواستن: براي انجام صحيح نماز بايد از خدا كمك بخواهيم و از شر شيطان و وسوسه هاي او به خدا پناه ببريم.

[1]آداب الصلاه، ص 44.

[2]همان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.