مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24797 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

زمان پيامبر(ص) نماز به چه صورت بود، به شكل امروزي كه شيعيان انجام مي دهند، يا به شكلي كه اهل سنت آن را به جا مي آورند؟

در انجام فريضة نماز بين شيعيان و سنّي ها تفاوتي وجود ندارد، جز در چند چيز: دست بسته يا دست باز نماز خواندن، آمين گفتن بعد از ولاالضالين، مقيد بودن يا مقيد نبودن سجده گاه به اموري مانند خاك و سنگ.

امّا اين سؤال را كه پيامبر(ص) چگونه نماز مي خواند، مثل سني ها يا شيعيان، اگر از عالمان شيعه بپرسيد، مي گويند: ما پيرو سنّت پيامبر هستيم.

پيامبر(ص) اين گونه نماز مي خواند كه ما مي خوانيم؛ اگر از عالمان اهل سنت همين سؤال را بكنيد، آنان نيز چنين پاسخ خواهند داد. اين سخن گوياي اين حقيقت است كه همة گروه ها و مذاهب اسلامي سنّت پيامبر(ص) را قبول دارند و آن را همانند قرآن از مصادر و منابع شناخت ايدئولوژي اسلام مي دانند.

جا دارد نكته اي را به اطلاع شما برسانيم و آن اين است كه بين قرآن و سنت يك تفاوت مهم وجود دارد: در قرآن تحريف راه ندارد، ولي در رواياتي كه از پيامبر(ص) نقل شده، ممكن است بري از آن پايه و اساسي نداشته باشند و راويان به دروغ آن را به پيامبر نسبت داده باشند. بدين جهت است كه گاه روايات متضاد از پيامبر نقل شده است. اين يكي از مشكلاتي است كه فقيهان و كارشناسان اسلام مدام در پي شناخت روايات صحيح و تمايز آن با روايات نادرست هستند. آنان با يك سري معيارها به شناخت روايات ساختگي مي پردازند. اين امر در مورد رواياتي كه دربارة نماز وارد شده، جاري است.

برخي تفاوت هاي موجود در مورد انجام فريضة نماز بين شيعيان و سنّي ها مثلاً دست بسته نماز خواندن، يا در نماز جماعت بعد از ولاالضالين آمين گفت كه در بين سنّي ها رواج دارد، ريشه در سنّت خلفا دارد. اين ها اموري است كه برخي از حاكمان پديد آوردند و بدعت نهادند. سيرة پيامبر(ص) اين گونه نبود، ليكن سنّي ها اين سخن را قبول ندارند اين اعمال را به پيامبر(ص) نسبت مي دهند، اما شيعيان آن را جعلي مي دانند.

شيعيان عمدتاً از زبان اهل بيت و برخي از صحابة بزرگوار به سيره و سنت پيامبر(ص) نائل مي گردند، ولي سني ها چندان به اهل بيت پيامبر(ص) التفاتي ندارند و عمدتاً از زبان صحابه نقل مي كند. اين ها ريشة تفاوت ها در نقل سنت نبوي است. دليل شيعه براي تمسك به اهل بيت خيلي روشن است، چون هم قرآن در آية تطهير به پاكيزگي اهل بيت اشاره كرده است،و هم پيامبر(ص) بارها تمسك به اهل بيت را گوشزد نموده است، از جمله در حديث ثقلين. بنابراين بهترين و مطمئن ترين راه پي بردن به سنت پيامبر(ص) راه اهل بيت است و شيعه افتخار مي كند كه از اين عروه الوثقي بهره مند است.

اگر مايليد در اين گونه امور اطلاعاتي داشته باشيد، توصيه مي كنيم كتاب نشانه هاي دو مكتب (ترجمة كتاب معالم المدرستين) اثر سيد مرتضي عسكري را مطالعه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.