مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24798 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

اگر كسي در نماز استيجاري اكتفا به واجبات كند چطور است؟

كسي كه براي قضاي نماز و روزه اجير مي شود، اگر شرط خاصي در ضمن استيجار نشده باشد، مطابق تكليف خود و طبق معمول انجام دهد و در مستحبات آن چه معمول است، به جا مي آورد.

اگر فقط به واجبات اكتفا كند، نماز صحيح است، ولي چون اجرت بر انجام نماز با مستحبات معمولي داده شده است، بايد به صاحب پول اطلاع دهد و رضايت او را جلب كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.