مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر از داخل آيينه در هنگام نماز پشت سر خود را ببينيم، نماز باطل است؟

دوازده چيز نماز را باطل مي كند،(2) و مورد سؤال از مبطلات نماز نيست و لذا نماز را باطل نميكند. چون خواندن نماز مقابل چيزي كه انسان را به خود مشغول مي كند و حالت توجه را از انسان مي گيرد مكروه است،(2) خواندن نماز در مقابل آيينه اگر توجه انسان را به خود جلب كند مكروه مي باشد.

پي نوشتها:

1. امام خميني، توضيح المسائل، ص 223، مسئله 1126.

2. عروة الوثقي، ج 1، ص 595.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.