مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه نمازهايي را بايد در سفر به صورت شكسته بخواند؟ و چگونه نيت كنيم
مسافر در حين سفر فقط نمازهاي چهارركعتي را بايد دو ركعتيبخواند؛ يعني، نماز ظهر، عصر و عشا و نماز مغرب را بايد كامل و سه ركعتيبخواند. در مورد نيت مكلف اين طور ميگويد: دو ركعت نماز ظهر يا عصر ياعشاء ميخوانم قربة الي الله و نماز را شروع ميكند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.