مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دراديان قبل از اسلام نماز جايگاهي داشته است
نماز كه نوعي عبادت و پرستش و ارتباط ويژه

با آفريدگار جهان و انسان است در اديان پيشين نيز

وجود داشته اما كيفيت آن در اديان مختلف متفاوت

بوده است و صورت كاملي از چگونگي دقيق آن در

هر ديني در دست نيست آنچه مسلم است مراسمي

به عنوان عبادت و پرستش در كليه اديان وجود

داشته و دارد.و به نظر ميرسد متناسب با تكامل

دين نماز نيز روند تكاملي داشته است و دين مبين

اسلام همچنانكه در معارف و قوانين و مقررات

اجتماعي كاملترين دين است در عبادات نيز

جامعترين و كاملترين آنها را كه متناسب با انسان

رشد يافته عصر خاتميت است تشريع فرمود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.