مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24879 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نشانه قبولي نماز چيست
نشانه قبولي نماز مشاهده آثار آن از قبيل

نهي از فحشا و منكر وحالت توجه و ذكر خدا پيدا

كردن و انس با خدا داشتن وبيزاري از زشتيها و

گناهان است. گفتني است توجه نداشتن در نماز

موجب بطلان نماز نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.