مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز چه نقشي در زندگي انسانها دارد
نماز با پالايش روح ما و صفا بخشيدن به

جان و دل ما زندگي ما را روشن، با صفا، پراميد و پر

عاطفه ميكند، نماز ما را براي كار و تلاش آمادهتر

ميكند، نماز ما را در جامعه فردي درستكار وقابل

اعتماد ميسازد و اينها همه موجب رونق زندگي

مادي ما خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.