مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24915 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه خود را مقيد سازيم كه هميشه نماز را در اول وقت بخوانيم
درجه اول بايد به نماز اهميت بدهيد و آن را بر هر كار ديگري مقدم بداريد و

سعي كنيد هميشه قبل از وقت، خود را براي نماز مهيا كنيد و حتي الامكان در نماز

جماعت شركت نماييد. بديهي است در ابتدا نفس راحت طلب با وسوسههاي

شيطان، انسان را از اين كار منصرف ميكند، ولي با توكل به خدا و اراده قوي،

ميتوانيد بر هواي نفس و وسوسههاي شيطان غلبه نماييد. همچنين با مطالعه

كتابهايي كه در مورد نماز و اهميت و اسرار آن نوشته شده، ميتوانيد سطح آگاهي

خود را بالا ببريد; مانند كتاب پرتوي از اسرار نماز (محسن قرائتي)، اسرار نماز شهيد(امام خميني)، اسرار الصلو

ثاني (ترجمه اكبر مهديپور) ، ترجمه آداب الصلا

(حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي)، هشت بهشت (ميرزا محمد طيب زاده) و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.