مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24919 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تاخير نماز اول وقت چه نتايجي در بردارد
الف) تاخير نماز از اول وقت آن، موجب محروم ماندن انسان از

فيوضات و پاداشهاي آن و عدم استفاده از بركات و آثار نماز اول وقت و

باعث تضييع و سبك شمردن نماز است.

امام صادق(ع) فرموده است: ((كسي كه نمازها را بي سبب به تاخير اندازد

و حدود آنها را حفظ نكند، فرشتهاي نماز او را سياه و تاريك به آسمان برد;

در حالي كه نماز با صداي بلند به نمازگزار گويد: ((مرا ضايع كردي، خداي تو

را ضايع كند; آن چنان كه مرا ضايع كردي)).(آداب الصلاه، ص 3 و 4)

ب)تاخير نماز از اول وقت، موجب دوري انسان از رحمت و نظر لطف

الهي است. حضرت مهدي(عج) به يكي از مشتاقان ديدارش (زهري) كه به

زيارت آن حضرت موفق شده بود، دوبار فرمود: ((از رحمت خدا دور است

كسي كه نماز صبح را چندان تاخير بيندازد تا ستارهها ناپديد شوند و نماز

مغرب را به قدري تاخير بيندازد تا ستارهها ظاهر شوند)).(حق اليقين، ص

302)

ج) نخواندن نماز در اول وقت، موجب جرات و سلطه شيطان بر انسان

مي شود.

رسول خدا(ص) ميفرمايد: شيطان هميشه از مومن ميترسد تا زماني كه

بر نمازهاي پنجگانه محافظت دارد; اما هنگامي كه پنج وقت نماز را ضايع

كرد، بر او جرات پيدا ميكند و او را در گناهان بزرگ مياندازد)). (وسايل

الشيعه، ج 3، ص 18)

د) يكي ديگر از آثار شوم سستي و تهاون در نماز، محشور شدن با افراد

دوزخي در قيامت است.

پيامبر(ص) ميفرمايد: ((كسي كه نمازهاي پنجگانهاش را با طهارت كامل

در اول وقت به جا آورد، اين نماز در قيامت براي او نور و برهان است و كسي

كه نمازش را ضايع كند (اول وقت نخواند)، با فرعون و ماهان محشور

خواهد شد)).(سفينه البحار، ج 2، ص 43)

ه') نخواندن نماز در اول وقت، موجب محروم ماندن انسان از شفاعت

پيامبر(ص) و امامان معصوم است، حضرت رسول(ص) فرمود: ((فرداي

قيامت، شفاعت من به كسي كه نمازهاي واجب را از اول وقتش به تاخير

افكند، نخواهد رسيد)). (اسرار الصلاه، ص 160)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.