مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شرايط قبولي اعمال خصوصا نماز چيست
شرايط قبولي اعمال عبارت است از:

الف) نيت خالص،

ب ) تقوا در امور و پرهيز از گناهان،

ج ) همراهي عمل با علم و يقين،

د ) عمل را صحيح انجام دادن،

ه' ) محبت و ولايت اهل بيت(ع) .

نشانههاي قبولي عمل نيز عبارت است از:

الف) شامل شدن توفيق الهي بر اعمال خير،

ب ) داشتن حالت توجه و انابه در عبادات و... .

نيز نشانه قبولي نماز مشاهده آثار آن از قبيل نهي از فحشا و منكر

وحالت توجه و ذكر خدا پيدا كردن و انس با خدا داشتن وبيزاري از

زشتيها و گناهان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.