مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا نماز درتمام اديان واقوم وجود داشته است
نماز نوعي عبادت و پرستش و ارتباط ويژه با آفريدگار جهان و

انسان است كه در اديان پيشين نيز وجود داشت. البته كيفيت آن در اديان

مختلف متفاوت بوده است و صورت كاملي از چگونگي دقيق آن در هر

ديني در دست نيست. آنچه مسلم است مراسمي به عنوان عبادت و

پرستش در كليه اديان وجود داشته و دارد. به نظر ميرسد متناسب با تكامل

دين، نماز نيز روند تكاملي داشته است و دين مبين اسلام همچنان كه در

معارف، قوانين و مقررات اجتماعي كاملترين دين است، در عبادات نيز

جامعترين و كاملترين آنها را ؤ كه متناسب با انسان رشد يافتهئ عصر خاتميت

است ؤ تشريع فرمود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.