مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توان با نماز عاشق امام حسين شد
حالات امام حسين(ع) را در نظر داشتن; مخصوصا شب و روز

عاشورا كه حضرت يك شب فرصت خواست براي نماز و مناجات و در ظهر

عاشورا، هنگام نماز، امان خواستند كه حبيب به خاطر همين امان خواستن

شهيد شد و در آن حال حضرت به نماز ايستادند و عدهاي از ياران اقتدا

كردند و عدهاي نگهباني دادند كه تعدادي آماج نيروهاي دشمن شدند و

يكي از ياران حضرت در اثر تيري كه به او اصابت كرد شهيد شد. همچنين

استفاده از تربت كربلا در نماز موئثر خواهد نمود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.