-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا تلقين كارهاي خوب به خود يا به ديگران صحيح است ؟

عمر, سرمايهء انسان و دنيا, بازار و محل تجارت اين سرمايه است . رسول گرامي اسلام 7مي فرمايد:. علي 7فرمود:

تجارتي چون كردار نيك و هيچ سودي مانند ثواب نيست >.(1) اين انسان است كه مي تواند با حسن اختيار خود در مقابل سپري كردن عمر خويش در راه پاكي , تقوا و طاعات الهي , بهشت برين و رضوان الهي را خريداري كند و يا خداي نكرده با انحراف از صراط مستقيم و طريق عبوديّت و ارتكاب معاصي , زندگي را باخته و ضرر غير قابل جبراني براي خود وارد آورد. قرآن كريم مي فرمايد:

سوگند, كه انسان ها همه در زيانند مگر كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند>. و در آيه ديگر مي فرمايد:

كه از عذاب دردناك رهايي تان بخشد; به خداو رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد, اين براي شما از هر چيز بهتر است اگر بدانيد>.

بنابراين ايمان به خدا و انجام اعمال صالح و كارهاي نيك است كه انسان را از منجلاب بدبختي نجات بخشيده وسعادت ابدي را براي وي فراهم مي كند, از اين رو هر اقدامي مانند: تلقين , تشويق , موعظه و... از طرف خود انسان ياشخص ديگري در جهت تحريك او به سوي اعمال صالحه و كارهاي شايسته انجام گيرد بسيار خوب و از مصاديق تعاون بر برّ و تقوا و پندگيري از واعظ درون و بيرون است . قرآن كريم پيرامون تعاون بر برّ و تقوا مي فرمايد:

(هرگز) در راه گناه و تعدّي همكاري ننماييد>.

احاديث فراواني در مورد پند پذيري از واعظ دروني كه خود انسان است و از واعظ بيروني كه وارد شده است .امام علي 7فرمود: (2) و درحديث ديگر فرمود:

طرف خدا براي او خواهد بود>. و نيز فرمود:

بپذيريد و به تعليمات او پاي بند باشيد>.

رسول اكرم 6فرمود:

كارهاي نيك بگير, هر چند توفيق عمل به آن براي تو حاصل نشود تا در زمرهء غافلان نوشته نشوي >.

امام صادق 7فرمود: .

تلقين حرف ها و عمل هاي خوب به اندازهء خود عمل نيك و حرف خوب ارزش دارد. امام حسن عسكري 7ي فرمايد: .(3)

از اين حديث شريف , ارزش تلقين و تعليم عقايد حقه به خوبي روشن مي شود. همان طوري كه تلقين حرف وعمل نيك , خوب و با ارزش است , تلقين حرف و كار بد نيز نهي شده است .

رسول اكرم 7فرمود:

گرگ انسان را نيز مي درد; از تذكر و تلقين پدر استفاده كردند>.

نتيجه اين كه تلقين , موعظه و تشويق خود يا ديگران براي انجام كارهاي خوب و اعمال شايسته در محدوده ءشرع , كار بسيار با ارزش و پسنديده و عامل مؤثري در برطرف كردن اخلاق سوء و صفات زشت نفساني است , و اگردرست و به جا و به موقع صورت گيرد براي پرورش استعدادها ثمرات ارزنده و چشمگيري دارد.

(پـاورقي 1.صادق احسان بخش , آثار الصادقين , ج 2 ص 148 حديث (1744 ـ 34 ).

(پـاورقي 2.محمد محمدي ري شهري , ميزان الحكمة, مادهء نفس شمارهء 20502

(پـاورقي 3.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 2 ص 12 حديث 24

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.