مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24943 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خواندن نماز با نيت فرادا اما همراه با جماعت چه حكمي دارد
ماموم ميتواند در صف جماعت بايستد و به امام جماعت اقتدا نكند و

نمازش را به صورت فرادي و تنهايي بخواند، البته در صورتي كه توهين به

نماز جماعت نشود. ونيز اگر ماموم نيت جماعت كند و امام جماعت را معين

نمايد و مقداري از نماز رابا جماعت بخواند، سپس ميتواند نيت فرادي كند

و نماز را به صورت فرادي، تمام نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.