مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24944 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

نماز غفيله چند ركعت است و چه زماني بايد خواند
نماز مغرب 4 ركعتنافله دارد كه بعد از آن خوانده ميشود و نيز دو

ركعت هم نماز غفيله است كه بسيار سفارش شده و براي برآمدن حاجات

مفيد است كه در ركعت اول بعد از حمد آيه ((و ذاالنون اذ ذهب

مغاضبا...))(انبيا، آيه 87، 88) و در ركعت دوم بعد از حمد آيه ((و عنده

مفاتح الغيب...))(انعام، آيه 59) خوانده ميشود و در قنوت هم اين دعا

خوانده ميشود ((اللهم اني اسئلك بمفاتح الغيب الي آخر)) كه در همهئ

رسالهها و مفاتيح الجنان حاج شيخ عباس قمي (ره) ميتوانيد ملاحظه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.