مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24957 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر نمازگزار بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا زيادتر از آخرنماز را نخوانده است وظيفهاش چيس
اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را

نخوانده، چنانچه كاري انجام داده كه انجام آن از روي عمد يا اشتباه موجب

باطل شدن نماز ميشود (مثلا پشت به قبله كرده) نمازش باطل است و بايد

اعاده كند و اگر چنين كاري نكرده بايد فورا مقداري را كه فراموش كرده به جا

آورد و بنابر احتياط واجب براي هر يك از تشهد و سلام و كلام بيجا دو

سجده سهو انجام دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.