مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24974 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عوامل حواس پرتي و عدم حضور قلب در نماز چيست
برخي از عوامل حواسپرتي در نماز و عدم حضور قلب و توجه در

آن عبارت است ا ز:

1. خيالپردازي و عدم ضبط قوه خيال;

بدين ترتيب كه خيال انسان، مانند چكاوكي در آن كه دائما از شاخهاي به

شاخهاي ميآويزد و در يك جا ثابت نميماند و اين مربوط به حب دنيا و

توجه به امور ناچيز دنيوي (مثل بازي، تفريح، خوردن، و...) است.

2. توجه به حواس ظاهري و امور خارجي;

به واسطه ديدن تصويري يا شنيدن صدايي و... حواس و ذهن نمازگزار

متوجه آن شنيدني يا تصوير ميگردد و از خدا و توجه به او غافل ميگردد.

چه بسا در مدارس ديده شده كه نمازگزاران نوجوان به اطراف خود نگاه

ميكنند و اصلا متوجه نماز نيستند.

3. تند خواني و شتاب زدگي در نماز;

علت سريع خواندن نماز، عدم اهتمام به آن وتوجه به كارهاي روزمره

زندگي (مانند درس خواندن، غذا خوردن و...) است.

عدهاي نيز نماز را از سر تكليف واجب ميخوانند و علاقه كمي به نماز

دارند.

4. گناه;

همان گونه كه نماز عامل بازدارنده از گناه است، فحشا و منكرات نيز مانع

حضور قلب در نماز ميباشد.

5. چشم چراني ;

چشم چراني، يكي از بيماريهايي است كه معتاد به آن، در گرفتاري بزرگي

است. چشم چراني، بيشتر براي خود شخص مضر است و موجب آشفتگي،

اضطراب، عدم اعتماد به نفس، بيحالي و سستي در نماز ميشود.

6. عدم شناخت مقام و عظمت الهي;

اشخاصي كه شناخت و معرفت كمتري نسبت به خدا دارند و از عظمت،

بزرگي و سلطنت او غافلاند، در نماز و عبادات ديگر سهل انگاري ميكنند و

معمولا حضور قلب و خشوع و خضوع ندارند.

7. عوامل بيروني (مانند دوست فاسد و مجلس گناه كه باعث ميشوند

انسان از نماز و مسجد گريزان باشد).

8. موانع مقدماتي (مانند پرخوري يا گرسنگي، پرخوابي، كسالت و

خستگي، جلوگيري از بول و...).

9. خود نمايي و ريا; نمازي كه براي خدا خوانده نشود و اخلاص در آن

رعايت نگردد، نماز مقبولي نيست. از اين رو شخص رياكار، هيچ وقت به

فكر حضور قلب و تمركز حواس در نماز نميافتد.

10. دسيسههاي شيطاني;

از مهمترين عوامل حواسپرتي، وسوسه شيطان در نماز است كه نمازگزاران

را در دامهاي مختلف مياندازد; مثلا به او القا ميكند كه حضور قلب در نماز

واجب نيست و...

در پايان گفتني است كه اگر نمازگزاران، به موارد ياد شده توجه كرده و در

برطرف نمودن اين موانع و مشكلات سعي و تلاش كنند، قطعا خواهند

توانست نمازي خاشعانه و خاضعانه به جاي آورند و موجبات خشنودي

خداوند را فراهم كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.