مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24976 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خواندن نماز و قرآن براي ميت تاثيري دارد
احاديث زيادي در اين باره وارد شده از جمله: در حديث است كه

رسول خدا(ص) فرمود: پرونده انسانها همين كه از دنيا ميروند بسته

ميشود به جز سه دسته: دسته اول، كساني هستند كه فرزند شايستهاي

تربيت كردهاند زيرا اين فرزند هرگاه كار خوبي از او صادر شود ثواب آن براي

والدين او عانذر واصل ميگردد. مثلا اگر فرزند، كسي را اجيز كند تا براي پدر

يا مادرش قرآن، نماز و روزه بگيرد. ثوابش به آنها ميرسد و از عذابشان

كاسته ميشود. از كتاب حكمتها و ارزشها شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.