مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24977 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا هزار ركعت نماز خواندن حضرت علي (ع) در هر شب صحت دارد و در صورتصحت به چه كيفيتي مي خواندهاند
در مورد هزار ركعت نماز: اولا ; آنچه در تاريخ در مورد حضرت علي،

امام سجاد و برخي ديگر از ائمه(ع) نقل شده، آن نيست كه هر شب هزار

ركعت نماز ميخواندند ; بلكه در مواقعي و در برخي از شبها چنين عبادت

ميكردند.

اين مطلب از نظر امكان، مشكلي ندارد و علامه اميني (ره) در برابر

استنكار برخي، يك شب هزار ركعت نماز در مقابل آنان به جا آوردند.

نكته ديگر آن كه، ميتوان نماز مستحبي را بسيار ساده به جا آورد و بدون

خواندن سوره و تنها با يك ذكر (مثلا سبحان ا&)، ركوع و سجود آن را انجام

داد و در پايان به يك سلام اكتفا نمود. در اين صورت دو ركعت، حدود 1

دقيقه طول ميكشد. در اين صورت با احتساب چند ثانيه براي استراحت،

بيش از 10 ساعت وقت لازم نيست.

علاوه بر آن كه ممكن است موضوع هزار ركعت، مبالغه راويان باشد ; چون

ميديدند كه حضرت در تمام شب مشغول نماز بوده است، ميگفتند: حضرت

هزار ركعت نماز خواند و اين گونه گفتار، در عرف هم رايج است.

نكته ديگر آن كه در تاريخ اشخاص ديگري نيز بودهاند كه در يك شب

هزار ركعت نماز به جا آوردهاند. اگر كاري براي يك فرد ميسر نبود، دليل آن

نيست كه براي ديگري نيز ميسر نباشد.

اما در بحث كيفيت و كميت، مسلما نماز اوليا داراي كيفيت است ; آنان

گاه آنچنان غرق در عبادت و لذت آن ميشوند كه اساسا، گذر زمان و ركعات

را جملگي فراموش ميكنند و گاه تها خود را در محضر خداوند راكع وساجد ميبينند. بر اين مبنا، كيفيت و كميت در اين گونه عبادات، همدوش

هم است ; چنان كه تمامي عبادات به نوعي از كميت برخوردارند ; مثلا نماز

ركعات خاص دارد ; طواف هفت شرط دارد و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.