مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24983 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

فلسفه تكتف اهل سنت در نماز چيست
تكتف (دست بسته خواندن) در نماز سنتي است كه از زمان خليفه

دوم رايج شد. وي پس از فتح ايران مشاهده كرد كه نظاميان در برابر شاه

اينگونه با احترام ميايستند، سپس اعلام كرد كه خداوند بيش از همه

شايسته تكريم است و در برابر او بايد اينگونه ايستاد. البته روايت ضعيفي نيز

در كتب اهل سنت وجود دارد كه پيامبر فرمودهاند ما پيامبران بدون تكتف

نماز نميخوانيم. ولي ضعف سند اين روايت را از قابليت اعتماد ساقط كرده

است. علاوه بر آن از مفاد آن وجوب به دست نميآيد، لذا برخي از پيشوايان

برجسته اهل تسنن مانند شافعي، فتوي به عدم وجوب آن دادهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.