مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا از نماز به عنوان بهترين تشكر از خدا ياد مي شود
نماز بالاترين اظهار ذلت به شمار آمده و عاليترين نوع تذلل و كرنش در

برابر خداوند و بزرگترين نشانه تسليم است ودر اهميت آن همين بس كه هدف

آفرينش هستي و انبيا بوده است. از طرف ديگر طبق احاديث نماز اساس دين و

وسيله سنجش اعمال مردم است چرا كه قرآن ثمره نماز را بازداشتن از فحشا و

منكر ميداند. از جمله امام صادق(ع) فرمود: ((هر كس دوست دارد بداند نمازش

قبول شده يا نه ببيند آيا نمازش او را از گناه و زشتي بازداشته يانه؟ پس به هر قدر

كه نمازش او را از گناه و زشتي باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده و بقيه

اعمال او نيز مورد قبول خداوند است.)) طبق آيه 5 سوره ماعون اولين سوال در

قيامت از نماز است و ترك آن قطع رابطه كردن با آفريدگار هستي است و اين در

دنيا و آخرت عواقب تلخي دارد. در قيامت اهل بهشت از دوزخيان ميپرسند چه

چيز شما را روانه جهنم كرد؟ يكي از پاسخهايشان اين است كه ما پايبند به نماز

نبوديم بنابر اين تشويقهاي زياد براي نمازگزاران و قراردادن عواقب تلخ و دلائل

ديگري وجود دارد كه نماز بهترين وسيله تشكر و سپاس خداوند است كه از

حوصله اين نامه خارج است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.