-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا با توجه به تعدد و تنوع سؤالات فقهي و كلامي و فلسفي و... حوزه و روحانيت برنامه مشخص ومدوني دارد؟ چند مركز پاسخگويي رسمي وجود دارد؟ آيا صلاحيت اين مراكز مورد تأييد بزرگان حوزه وروحانيت است ؟ آيا چاپ كتب و نشريات مذهبي با نظارت و مجوز روحانيت صورت مي گيرد؟

برادر گرامي ! حوزهء علميهء قم و روحانيت آمادهء پاسخگويي به سؤالات و شبهات مختلفي است كه درزمينه هاي گوناگون مطرح مي شود. در حوزهء علميهء قم برخي از مراكز تخصصي در زمينهء خاص پاسخگوي سؤالات هستند, مثل مركز تخصصي كلام و معارف قرآن كه با توجه به رشته ءتخصّصي خود, به سؤالات پاسخ مي دهند, امامركز كه در ابعاد مختلف وظيفهء پاسخگويي به سؤالات و شبهات مختلف عقيدتي و اجتماعي و فرهنگي و... رابرعهده دارد, واحد پاسخ به سؤالاتِ دفتر تبليغات حوزهء علميهء قم است . در اين واحد, مجموعه اي از فضلا وكارشناسان ديني وظيفهء پاسخگويي را بر عهده دارند. مسئوليت اين واحد با دانشمند بزرگوار و داراي تأليفات متعدد, حضرت حجت الاسلام والمسلمين شريعتي است كه پاسخگويي به سؤالات , با نظارت علمي ايشان صورت مي پذيرد.

اما در خصوص چاپ كتب و شنريات مذهبي , صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت مي گيرد. نماينده روحانيت ممكن است در شوراي نظارت حضور داشته باشد. به هر حال صدور مجزر براي چاپ كتب و نشريات مذهبي بر عهدهء روحانيت نيست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.